ΙΣΛΑΜΑΜΠΆΝΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ

Η συγ- κεκριμένη αντιπροσωπεία που εμπορεύεται ειδικά για τις μη- χανές αφήνει σημαντικό κέρ- δος. Ο ανόητος, ανισόρροπος που δεν ξέρει τι «του γίνεται» θα περνάει τον καιρό του κάνοντας ανούσιες και επιπόλαιες γνωριμίες που απλά θα εντείνουν τη δυστυχία του. Σύντομα, όμως, θα διεξαχθεί το Συνέδριό μας και εκεί θα λυθούν όλα τα προ- βλήματα. Ένα ραντεβού που θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ- ρον για όλες τις «πτέρυγες» του Κινήματος. Εί- ναι και αυτοί ανάμεσά μας.

Ισλαμαμπάντ διαδικτυακή γνωριμίες-484

Video: Γνωριμίες μέσω Facebook


Ισλαμαμπάντ διαδικτυακή γνωριμίες-376
Ισλαμαμπάντ διαδικτυακή γνωριμίες-390
Ισλαμαμπάντ διαδικτυακή γνωριμίες-782

Σχολιασμός:

Zolok

Φως. Ποιος.