ΑΣΙΑΤΙΚΉ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΙΑΠΩΝΊΑ

Θεσσαλίας ενώ η έρευνα βρίσκεται στο στάδιο συλλογής στοιχείων Χρήστος Ζαχόπουλος, πρώην άλικος γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού επί Νέας Δημοκρατίας. Αγγλικά Πηγές Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Mελέτη του Πανεπιστημίου Πατρών ανάμεσα σε ανέργους της Πάτρας και της Σύρου κατέδειξε ότι διαπιστώθηκε μεγαλύτερη συχνότητα ψυχικών διαταραχών και κατάθλιψης σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Οι Βυζαντινοί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους κανόνια, που έπειτα ήταν πολύ κατώτερα από τα τουρκικά, τα οποία είχαν τοποθετήσει πάνω στα τείχη για να βάλλουν εναντίον των πολιορκητών, αλλά γρήγορα διαπίστωσαν ότι κάθε βολή τους προκαλούσε ρωγμές στα ίδια τα τείχη. Μέσα τους υποφέρουν από ένα συνεχές άγχος, καθώς αισθάνονται ότι χάνουν τον έλεγχο της ζωής τους.

Ασιατική γνωριμίες ιαπωνία-529
Ασιατική γνωριμίες ιαπωνία-988
Ασιατική γνωριμίες ιαπωνία-973

Σχολιασμός:

Tonos

Πιθανό ναι