ΕΠΙΚΎΡΩΣΗ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣΣ

Sir Harry is no Hercules! Gone were the terrors of her awful crest, Her idle AEgis bore stiff no Gorgon now. The affair of Copenhagen. Α για τα έτη  και μετά, εφόσον έχουν εκδοθεί.

Επικύρωση γνωριμίεςς-190
Επικύρωση γνωριμίεςς-927

Video: Απο την εκδήλωση του ΣΕΤΗΠ την Κυριακή 30/4 για την Πρωτομαγιά και τα 10 χρόνια ζώης του συνδικάτου


Σχολιασμός: