ΦΟΙΤΗΤΈΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ

Αρχικά ξεκίνησε σαν μια κοινότητα για φοιτητές. Λόγο της θέσης του στην παραγωγή, στις κρίσιμες θέσεις της διοίκησης, της έρευνας και του σχεδιασμού και της κριτικής ικανότητας, που αν και ευνουχισμένη από τα κοινωνικά κριτήρια, μπορεί να κάνει πραγματικότητα μια αυτοδιευθυνόμενη παραγωγή και μία άνθρωποι πραγματικής δημοκρατίας. Με όμορφη παρέα όμως, ο χρόνος περνάει ευχάριστα. Αυτό που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κάτω από τη μύτη μας είναι ότι, όπως κάποτε όπως και τώρα βέβαια ο εργάτης στο εργοστάσιο παράγει τις μηχανές που «του παίρναν την δουλειά» και του «κλέβαν τη ζωή», έτσι και εμείς σήμερα παράγουμε τη γνώση και την έρευνα εκείνη που υποταγμένη στο κέρδος, αντί να οδηγεί στην ελεύθερη, κοινωνική ανάπτυξη και ευζωία, μας οδηγεί σε ανορθολογικές, καταστροφικές για την κοινωνίας και τον άνθρωπο καταστάσεις. Σπάνια βλέπεις παρουσιάσεις για τα μαθήματα που παρακολουθούν.

Φοιτητές που γνωριμίες-72
Φοιτητές που γνωριμίες-181

Video: ΠΟΡΔΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ


Φοιτητές που γνωριμίες-917

Σχολιασμός: