ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΈΣ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΣ

Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Είναι υπεύθυνος για την επιλογή και την μη ανακάλυψη σε τρίτους των προσωπικών του κωδικών, όνομα χρήστη username και συνθηματικό που χρησιμοποιεί για τη χρήση επιμέρους σελίδων του locate. Η ΙΛΥΔΑ δικαιούται αδιάκοπα να αρνηθεί την εκχώρηση Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει εκχωρηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του site, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης. Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση link με άλλο site, παρέχεται για τη διευκόλυνσή σας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα site αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε ένα συσχετιζόμενο locate, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοια sites. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Οικονομικές καταστάσεις-567
Οικονομικές καταστάσεις-942

Οικονομικές Καταστάσεις για τα έτη 2005- 2016

Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του site για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχόμενων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, γραφτό μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα. Θα διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του locate ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο site δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Για την χρήση και λήψη των αρχείων θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους αυτής της άδειας χρήσης του τελικού χρήστη, διαφορετικά δεν θα πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου άλλωστε site προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος κειμένου, χωρίς καμία εξαίρεση, τους οποίους θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί ή προτρέπει τους επισκέπτες του site μέσω acquaintance σε σελίδες με περιεχόμενο ή πρακτικές που εμπίπτουν στα παραπάνω, μπορεί να οδηγηθεί σε άμεση διακοπή της συνεργασίας με την ΙΛΥΔΑ, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημίωση από τη ζημία θετική και αποθετική που ήθελε υποστεί εκ της μη σύννομης κατά τα ανωτέρω συμπεριφοράς. Προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του site Προστατεύσουμε την ασφάλεια και την περιουσία των χρηστών Προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.

Οικονομικές καταστάσεις-982

Video: Λογιστικη


Οικονομικές καταστάσεις

Η ΙΛΥΔΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Αυτό το locate μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικές ή άλλες ανακρίβειες. Το έγγραφο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για ενημερωτικούς, προσωπικούς, και μη εμπορικούς σκοπούς. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία του με τυχόν τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο site και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση. Οποιαδήποτε αναφορά ή διασύνδεση associate με άλλο site, παρέχεται για τη διευκόλυνσή σας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται στα locate αυτά ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε ένα συσχετιζόμενο site, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοια sites. Η παροχή αυτών των συνδέσεων δεν σημαίνει ότι η ΙΛΥΔΑ εγκρίνει, συνιστά ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των sites.

Οικονομικές καταστάσεις-412

Customer Stories

Η ΙΛΥΔΑ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από το χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στις σελίδες του site ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στο site δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την δεξίωση του με τυχόν τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο site και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη ανάμεσα τους σχέση. Η παροχή αυτών των συνδέσεων δεν σημαίνει ότι η ΙΛΥΔΑ εγκρίνει, συνιστά ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των sites. Οι αναφορές σε υπηρεσίες τρίτων και προϊόντα που παρέχονται από την ΙΛΥΔΑ "ως έχουν", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Ο χρήστης του site μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή browser του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες σελίδες του site είτε να μην επιτρέπει την έγκριση της χρήσης cookies σε οιαδήποτε περίπτωση.

Οικονομικές καταστάσεις-946

Συνεργασίες

Σε περίπτωση που ο χρήστης του site δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Προστατευθούμε ενάντια στη μη εξουσιοδοτημένη, στη μη σύμφωνη με τον νόμο και γενικά κακή χρήση του site Προστατεύσουμε την άσυλο και την περιουσία των χρηστών Προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία. COM O δικτυακός τόπος www. Να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του locate. Τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται στο παρόν διατηρούνται.

Οικονομικές καταστάσεις-222

Αρχείο Οικονομικών Καταστάσεων

Ειδικότερα απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του site για οποιοδήποτε μη νόμιμο σκοπό περιλαμβανομένων αλλά μη περιοριζόμενων σε δημοσίευση πορνογραφικού περιεχομένου, πειρατικού περιεχομένου, αρχείων προερχόμενων από κλοπή, αναδημοσίευση περιεχομένου χωρίς την απαραίτητη άδεια του εκδότη και την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων, γραφτό μαζικής αλληλογραφίας χωρίς την έγκριση των παραληπτών και την αναφορά της ταυτότητας του αποστολέα. Απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση downloadμετάφραση, αλλοίωση με οποιονδήποτε τρόπο, άγγελμα, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του site με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΙΛΥΔΑ. COM O δικτυακός τόπος www. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τη ΙΛΥΔΑ που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε δύναται να ερμηνευθεί παραίτηση από αυτό. Ο χρήστης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του locate, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης. Η ΙΛΥΔΑ μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το site, ανά πάσα άνεση, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Επίσης σε περίπτωση που μας ζητηθεί από τον νόμο ή αν κρίνουμε ότι το περιεχόμενο των μηνυμάτων μας βλάπτει, θα μεταβιβάζονται και στις αρμόδιες Αρχές προκειμένου να:

Οικονομικές καταστάσεις-880

Οι παρόντες όροι χρήσης του site συντάχθηκαν με αφετηρία το σύνολο των κανόνων δικαίου τόσο τους ελληνικούς όσο και τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Η ΙΛΥΔΑ μπορεί να αλλάξει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το site, ανά πάσα άνεση, για οποιονδήποτε λόγο και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται µε τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΙΛΥΔΑ για οποιαδήποτε µη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε ακόμη και για ενδεχόμενη παραβίαση ασφαλείας. Θα διατηρεί και επιμελώς ενημερώνει τα στοιχεία εγγραφής του ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη. Η ΙΛΥΔΑ δεν είναι υπεύθυνη για την αξιοπιστία των δεδομένων, γνώμες, συμβουλές ή για δηλώσεις σχετικά με δικτυακούς τόπους τρίτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ο χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση του δικτυακού τόπου για:

Οικονομικές καταστάσεις-990
Οικονομικές καταστάσεις-508

Σχολιασμός:

Keshura

Και δεν συμβαίνει αυτό))))