ΕΙΚΌΝΕΣ ΠΟΎ ΜΆΣ ΑΡΈΣΟΥΝ 1

Για αυτό τον λόγο, από πολύ νωρίς, συνδέθηκα συναισθηματικά με ανθρώπους, που μου στάθηκαν στη ζωή μου πάρα πολύ. Ό πειρασμός άπό δεξιά είναι όταν κάνουμε τό έργο τοϋ Θεοϋ, χωρίς τήν απαιτούμενη διάκριση. Σε αυτό τον τομέα, με έχει βοηθήσει πολύ ο δρ Νεόφυτος Δημητριάδης, από το American Heart Institute, τον οποίο και ευχαριστώ. Εσείς, πού ξέρετε καλύτερα, γιά πέστε μου, ήταν καλό ή κακό αυτό που έπαθα; Εγώ έμεινα άφωνος. Έχουμε από το διάλυμα αναρτημένες στον πίνακα δύο μεγάλες εικόνες.

Εικόνες πού μάς αρέσουν 1-574
Εικόνες πού μάς αρέσουν 1-580

~ "Γρηγορείτε και προσεύχεσθε…"

Άλλοτε τα παιδιά δεν γνώριζαν εφηβεία — μάλλον ήταν μια άγνωστη έννοια-, από την παιδικότητα οδηγούνταν απευθείας στην ωριμότητα. Τέτοια ηρεμία δεν ξανάνιωσα ποτές μου. Αμέσως, στα καλά καθούμενα, χωρίς, κάτι εξωτερικά να με επηρεάζει, μία θεϊκή ειρήνη με σκέπασε και μού γλύκανε την ψυχή. Υπάρχει αληθινή αγάπη στην εποχή που ζούμε, που όλα είναι πλέον ψηφιακά; Είναι πολύ δύσκολο να βρεις την αληθινή αδελφότητα στη σημερινή εποχή. Για παράδειγμα, λατρεύω την Ταϋλάνδη και την Ινδία, τις οποίες έχω επισκεφθεί πολλές φορές.

Εικόνες πού μάς αρέσουν 1-456
Εικόνες πού μάς αρέσουν 1-420
Εικόνες πού μάς αρέσουν 1-38

Σχολιασμός: