Πληροφορίες για τους διαφημιστές

Επίσης υπάρχει προστασία από τα screenshots, καθώς κανείς μπορεί να κάνει capture το περιεχόμενο του μηνύματος, αλλά όχι το όνομα του αποστολέα. Ο τελευταίος λαμβάνει σχετική ειδοποίηση της στιγμή που πραγματοποιείται το screenshot.